Varningsskyltar för risk eller fara.
Färgefterlysande Supernova® skyltar, Supernova® taktila skyltar, Supernova® utrymning, brand-, och varningsskyltar är tillverkade med en patenterad teknik av Systemtext. Vid strömbortfall efterlyser både den vita symbolen och skyltens varselfärg: grönt för nöd, rött för brand, förbud och nödstopp etc.
Ett brett sortiment av arbetsmiljöskyltar och tillbehör hos Arbetsbyxor.com

Varningsskyltar

Visar 1 till 40 av 86 produkter
Arbetsgrop
Arbetsgrop Systemtext 35-3214 Varnin... 91:-
Asbest/Eternit avfall
Asbest/Eternit avfall Systemtext 33-9124 varnin... 79:-
Avfall
Avfall Systemtext 34-9414 varnin... 91:-
Avspärrningsband
Avspärrningsband Systemtext 33-6950 Avspär... 660:-
Batterirum
Batterirum Systemtext 33-2801 Batter... 274:-
Biologisk fara
Biologisk fara Systemtext 36-3750 varnin... 25:- köp
Biologisk fara
Biologisk fara Systemtext 34-9014 varnin... 91:- köp
Brandf. ämnen
Brandf. ämnen Systemtext 36-1680 Faropi... 25:- köp
Bultpistol
Bultpistol Systemtext 34-4514 varnin... 91:-
El-spänning
El-spänning Systemtext 82-9014 uperno... 718:-
Elektromagnetiskt
Elektromagnetiskt Systemtext 34-8514 varnin... 91:-
Epoxi
Epoxi Systemtext 34-4214 varnin... 91:-
Etanol
Etanol Systemtext 33-1314 Brandf... 91:- köp
Expl. ämnen
Expl. ämnen Systemtext 36-0980 Farosy... 25:- köp
Fallrisk
Fallrisk Systemtext 35-3414 Varnin... 91:-
Fjärrmanöv.
Fjärrmanöv. Systemtext 35-1114 varnin... 91:-
Frätande
Frätande Systemtext 33-1115 varnin... 57:- köp
Frätande ämnen
Frätande ämnen Systemtext 36-0880 farosy... 25:- köp
Gas under tryck
Gas under tryck Systemtext 36-1880 farosy... 45:- köp
Giftiga ämnen
Giftiga ämnen Systemtext 36-0180 farosk... 35:- köp
Godstrafik
Godstrafik Systemtext 34-4300 Varnin... 79:-
Godstrafik
Godstrafik Systemtext 35-0614 varnin... 91:-
Golvmarkering
Golvmarkering Systemtext 82-1150 Supern... 455:-
Golvstripe
Golvstripe Systemtext 33-7350 gul go... 332:-
Halkrisk
Halkrisk Systemtext 34-3214 Varnin... 91:-
Heta ytor
Heta ytor Systemtext 36-5050 varnin... 25:- köp
Heta ytor
Heta ytor Systemtext varning heta y... 91:-
Hinder
Hinder Systemtext varning hinder 80:-
Hundvarning
Hundvarning Systemtext 34-8414 varnin... 91:-
Hälsof. ämnen
Hälsof. ämnen Systemtext farosymbol häl... 45:- köp
Hängande last
Hängande last Systemtext varning Hängan... 80:-
Hörselskydd
Hörselskydd Systemtext 39-7523 Varnin... 97:-
Isocyanatarbete
Isocyanatarbete Systemtext varning Isocya... 80:-
Kemikalier
Kemikalier Systemtext varning Kemika... 70:-
Klor
Klor Systemtext varning klor 70:-
Klämrisk
Klämrisk Systemtext 33-6814 varnin... 104:-
Klämrisk
Klämrisk Systemtext 36-1050 varnin... 25:- köp
Klämrisk
Klämrisk Systemtext varning klämri... 80:-
Klämrisk
Klämrisk Systemtext 36-9016 varnin... 45:- köp
Klämrisk
Klämrisk Systemtext 34-4114 varnin... 91:-
Nyheter -