Nöd och utrymningsskyltar för att visa utrymningsväg, första hjälpen.
Efterlysande skyltar. Ett brett sortiment av arbetsmiljöskyltar och tillbehör. Färgefterlysande Supernova® skyltar, Supernova® taktila skyltar, Supernova® utrymning, brand-, och varningsskyltar är tillverkade med en patenterad teknik av Systemtext. Vid strömbortfall efterlyser både den vita symbolen och skyltens varselfärg: grönt för nöd, rött för brand, förbud och nödstopp etc. Taktila skyltar för personer med funktionsnedsättning. Försedda med Relieftext, punktskrift och symboler enligt rekommendation från Handisam, SRF och BFS 2011:13 – HIN2 för personer som av olika anledningar inte kan tyda text. Skyltar för säkra arbetsmiljöer som följer gällande normer och föreskrifter finner du hos Arbetsbyxor.com

Nödskyltar

Visar 1 till 40 av 78 produkter
Akutväska
Akutväska Systemtext 30-1214 akutvä... 72:- köp
Bakstycke nödöppnare
Bakstycke nödöppnare Systemtext 82-5555 Supern... 531:- köp
Bakstycke nödöppning
Bakstycke nödöppning Systemtext 82-0550 Supern... 531:- köp
Beredskap
Beredskap Systemtext 30-3613 Första... 179:- köp
Defibrillator
Defibrillator Systemtext 82-5802 Supern... 256:- köp
Defibrillator
Defibrillator Systemtext 30-3514 Nöd De... 57:- köp
Evakueringsstol
Evakueringsstol Systemtext 82-5702 Supern... 256:- köp
Förbandslåda
Förbandslåda Systemtext 30-1114 Skylt... 54:- köp
Första hjälpen
Första hjälpen Systemtext 82-5602 Supern... 256:- köp
Första hjälpen
Första hjälpen Systemtext 30-3414 nödsk... 91:- köp
Gallerdurksplåt m pil
Gallerdurksplåt m pil Nödskylt 82-21655 gallerd... 376:- köp
Golvdekal utrymning
Golvdekal utrymning Systemtext 82-2143 Supern... 581:- köp
Hjärtstartare
Hjärtstartare Systemtext 30-3614 Nödsky... 91:- köp
Knappmarkering
Knappmarkering Systemtext 82-3755 Nödsky... 374:- köp
Larmknapp Hjälp
Larmknapp Hjälp Systemtext 82-1891 Nödsky... 305:- köp
Nädutrymning höger
Nädutrymning höger Systemtext 82-6552 Supern... 151:- köp
Nöddusch
Nöddusch Systemtext 82-5402 Supern... 256:- köp
Nöddusch
Nöddusch Systemtext 30-3214 Nödsky... 91:- köp
Nödhantag
Nödhantag Systemtext 82-0201 Supern... 256:- köp
Nödskylt Första hjälpen
Nödskylt Första hjälpen Systemtext 30-4050 nödsky... 25:- köp
Nödstopp
Nödstopp Systemtext 82-0225 supern... 209:- köp
Nödstopp grön
Nödstopp grön Systemtext 30-3025 nödsky... 59:- köp
Nödstopp rund
Nödstopp rund Systemtext 82-0374 Nödsky... 395:- köp
Nödstopp röd
Nödstopp röd Systemtext 30-0125 nödsky... 59:- köp
Nödtelefon
Nödtelefon Systemtext 30-3014 Nödtel... 91:- köp
Nödtelefon
Nödtelefon Systemtext 82-5202 Supern... 256:- köp
Nödutgång handikapp
Nödutgång handikapp Systemtext 82-1723 Supern... 305:- köp
Nödutgång handikapp ner
Nödutgång handikapp ner Systemtext 82-2023 Supern... 305:- köp
Nödutgång handikapp vänster
Nödutgång handikapp vänst... Systemtext 82-1823 Supern... 305:- köp
Nödutgång midjeskylt
Nödutgång midjeskylt Systemtext 82-0950 Supern... 656:- köp
Nödutgång midjeskylt
Nödutgång midjeskylt Systemtext Supernova Nöds... 656:- köp
Nödutrymning skylt fönster
Nödutrymning skylt fönste... Systemtext 82-5223 Supern... 434:- köp
Nödutrymning tak
Nödutrymning tak Systemtext 82-2124 Nödsky... 305:- köp
Nödutrymning trappa ned
Nödutrymning trappa ned Systemtext 82-6324 Supern... 305:- köp
Nödutrymning trappa ner
Nödutrymning trappa ner Systemtext 82-6124 Supern... 305:- köp
Nödutrymning trappa upp
Nödutrymning trappa upp Systemtext 82-6424 Supern... 305:- köp
Nödutrymning vänster
Nödutrymning vänster Sytemtext 82-5552 Superno... 151:- köp
Nödöppnare
Nödöppnare Systemtext 82-0651 Supern... 133:- köp
Nödöppnare pil höger
Nödöppnare pil höger Systemtext 82-1955 Supern... 155:- köp
Nödöppnare pil upp
Nödöppnare pil upp Systemtext 82-1855 Supern... 155:- köp
Nyheter -