Ett brett sortiment av skyltar för säkra arbetsmiljöer. Sortimentet följer gällande normer och föreskrifter  Enligt lag och föreskrift ska Sverige ha korrekt arbetsmiljöskyltning för säkra arbetsplatser.
Färgefterlysande Supernova® skyltar och taktila skyltar, utrymning, brand-, och varningsskyltar är tillverkade med en patenterad teknik av Systemtext. Vid strömbortfall efterlyser både den vita symbolen och skyltens varselfärg grönt för nöd, rött för brand, förbud och nödstopp. Taktila skyltar för personer med funktionsnedsättning. Försedda med Relieftext, punktskrift och symboler enligt rekommendation från Handisam, SRF & BFS 2011:13 – HIN2 för personer som av olika anledningar inte kan tyda text.

Arbetsmiljöskyltar, Symboler ADR och Supernova skyltar

Nyheter -